In deze blog deel ik 8 belangrijke lessen als Project Manager met je vanuit mijn eigen jarenlange praktijkervaring. Project Management kan je leren vanuit de theorie maar in de praktijk, als je het daadwerkelijk gaat toepassen, leer je het vak pas echt goed.

8 belangrijke lessen als Project Manager

Les 1: COMMUNICATIE, COMMUNICATIE, COMMUNICATIE
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen maar alles valt en staat met open, duidelijk en eerlijk communiceren.

Dit is een veelgemaakte fout. Te weinig communiceren zorgt ervoor dat er aannames gedaan worden. Later blijkt dit dan niet correct te zijn waardoor er veel kostbare tijd verloren is gegaan.

Zorg dus voor een juiste en tijdige communicatie richting alle stakeholders.

Les 2: Zonder team kom je er niet
Je team is het allerbelangrijkste. Zij zijn degene die de deliverables gaan opleveren. Zij zijn het fundament. Zorg ervoor dat je team happy is. Faciliteer, breng mensen samen, neem alle obstakels weg.

Les 3: Geef je team het vertrouwen en maak ze eigenaar van hun deliverable
Vertrouwen is key. Maak de teamleden ook eigenaar van één of meerdere taken. Belangrijk hierin is dat men het commitment uitspreekt. Hierdoor kan je ze verantwoordelijk houden voor de kwaliteit van de oplevering.

Les 4: Onthoud dat de eindverantwoordelijkheid altijd bij jou ligt
Je kunt alles delegeren behalve de eindverantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat het team altijd bij je terecht kunt als er vragen of problemen zijn. Supporteer en sta achter je team als het hoger management escaleert, lastige vragen stelt of zich ermee gaat bemoeien.

Les 5: Betrek de business vanaf het begin
Ik zie nog vaak gebeuren dat de business te laat wordt betrokken tijdens het project. Dit gaat vertragen. Ook hier geldt, net zoals bij punt 1, doe geen aannames alvorens dit te valideren bij de business.

TIP: Geef de business een rol en verantwoordelijkheid. Maak ze onderdeel van het projectteam.

Les 6: Meer mensen op een project zorgt niet altijd voor een snellere oplevering. Soms duurt iets gewoon even -> 9 vrouwen baren ook geen kind in 1 maand
Accepteer dat sommige zaken nou eenmaal tijd kosten. Het heeft geen nut om meer mensen op die taak te zetten. In tegendeel, het zal alleen maar nog meer tijd kosten. Soms duren taken nu eenmaal wat langer dan je zou willen. Houd hier rekening mee in je projectplanning.

Les 7: Ga niet op de stoel zitten van de expert
Ga niet voor iemand anders praten of dingen beloven die je niet waar kunt maken. Als er discussies op de inhoud gevoerd moeten worden, zorg er dan voor dat de experts aan tafel / in de meeting zitten.

Les 8: Zorg voor duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden vanaf het begin van het project
Duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden aan het begin van je project zorgt ervoor dat de juiste verwachtingen helder zijn bij iedereen.

Ga nu aan de slag met deze lessen en voorkom een hoop gedoe.

Heel veel succes!

Klaar voor de volgende stap?

Met mijn 1:1 coaching help ik jou om te groeien in leiderschap, focus en resultaat. Plan direct hier een call in.