De rol van de Business Analist in een project. Wat zijn nu de taken en verantwoordelijkheden van een Business Analist en welke bijdrage levert deze rol binnen een project? Er is niet een eenduidig antwoord op deze vraag. Vaak zie je dat de Business Analist niet of op diverse manieren wordt ingezet binnen een project. Veel voorkomende taken: informatie analyse, het beschrijven en uitwerken van de business processen, data analyse en het ophalen van de requirements voor een nieuw product of project. Vrij uiteenlopende rollen met ieder een eigen expertise.

De ondergewaarde rol van de Business Analist

Een goede Business Analist is van enorm toegevoegde waarde binnen een project of programma. Helaas komt het maar al te vaak voor dat de rol niet aanwezig is. De rol wordt dan belegt bij de developers, de product owner of de project manager, die het er maar “even” bij moeten doen. Hier gaat het dan ook fout. Het is een vak apart. De impact en bijdrage van een goede Business Analist wordt ondergewaardeerd, hierdoor is de kans groot dat de performance van je project niet optimaal is.

Is de rol van de Business Analist dan altijd nodig? Nee, zoals met alles gaat het om de balans in je projectteam. De volwassenheid van de business speelt hierin een belangrijke rol. De business moet integraal onderdeel zijn van je project. Dit betekent dat de business actief en constant betrokken moet zijn bij het project. Dit is een kritische succesfactor. Door de business een rol te geven binnen het project bv. als ambassadeur, kunnen business vraagstukken meteen worden opgelost. Hij of zij die de business vertegenwoordigd moet uiteraard wel kennis hebben van het domein waarbinnen het project zich afspeelt. Als de business onderdeel is van je team kan je ervoor kiezen om de Business Analist niet als rol op te nemen in je projectstructuur – dit raad ik echter af.

Voordelen van een Business Analist in een project

Het toevoegen van de Business Analist rol in je project geeft je project een vliegende start. Een aantal voordelen op een rijtje:

 • Al in de initiatiefase betrokken. Dit bespaart tijd achteraf bij de acceptatie van de opleveringen
 • Afstemming direct met de business zonder tussenlaag (dit voorkomt ruis)
 • De eisen en wensen worden door de Business Analist gechallenged
  • Zijn de eisen en wensen in lijn met de business strategie?
  • Wat is het probleem en welke waarde gaan we leveren als project?

Door er in een vroeg stadium voor te zorgen dat er cruciale afstemming plaatsvindt met de business en dat dit geborgd is gedurende het project, zal je merken dat het project sneller waarde levert.

De valkuilen bij het inzetten van een Business Analist

Zoals hierboven al beschreven wordt de Business Analist ingezet op diverse gebieden. Een Business Analist heeft hele andere capaciteiten dan bv. een Data Analist. Zorg er daarom voor dat je de Business Analist inzet rondom de analyse van je business processen. Het moet de sparringspartner van de business zijn. Een timmerman kan vast een muur metselen maar dit is niet zijn vakgebied.

Ga voor kwaliteit. In de praktijk zie ik te vaak gebeuren dat een Business Analist verschillende taken en verantwoordelijkheden krijgt maar niet focust op constante communicatie met de business.

De Business Analist is je gouden schakel in het project

Zoals in een vorige blog beschreven, dient de business gedurende de hele doorlooptijd van een project aangehaakt te zijn. Maak de business onderdeel van je projectteam en voeg een Business Analist toe.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Zorgt ervoor dat doelen en voorgestelde oplossingen bij de start van een project op elkaar worden afgestemd
 • Heeft ervaring met het produceren van een business case en werkt hierin nauw samen met de business en technische rollen
 • Ophelderen en opstellen van de eisen en wensen
 • Verantwoordelijk voor het algehele design van de business processen en organisatie verandering
 • Verantwoordelijk voor validatie en ervoor zorgen dat de voordelen worden getoetst aan de business case en business behoeften

Conclusie: voeg een Business Analist toe aan je projectteam. Het zorgt voor meer draagvlak vanuit de business, het voorkomt ruis en onbegrip, en verhoogt de acceptatie bij oplevering.