Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

FastProgress Consultancy werkt de inhoud van deze website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.

FastProgress Consultancy geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid en/of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

FastProgress Consultancy is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

FastProgress Consultancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.

FastProgress Consultancy kan deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. FastProgress Consultancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen aan of beëindiging van deze website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.