Wat is Agile Project Management? Wat is het verschil tussen Agile Project Management en Scrum? Allemaal goede vragen waar ik in deze blog dieper op in ga.

Laten we bij het begin beginnen door de woorden eerst los te trekken en deze apart te bekijken en te begrijpen. Als we dit helder hebben kunnen we de samenhang in kaart gaan brengen.

  • Agile is een manier van denken, organiseren en doen. In staat zijn om flexibel en efficiënt te zijn om zo van koers te kunnen veranderen zodra de situatie hierom vraagt. Dit kan alleen als je terugkijkt en reflecteert op hetgeen eerder gedaan en aanpassingen maakt aan datgene wat niet werkte. Dit geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor de individu.
  • Project Management is het gestructureerd inrichten, uitvoeren en opleveren van een project. Een project kenmerkt zich doordat het een start en einddatum heeft.

Traditioneel Project Management

Traditioneel Project Management wordt gezien als een waterfall methode. Kort gezegd, eerst van te voren alles uitdenken en opschrijven in een plan van aanpak (project plan), vervolgens wordt hier een planning voor gemaakt. In deze planning wordt voor iedere taak ingeschat hoeveel effort het kost om de taak te voltooien en op te leveren, dit wordt ook wel een WBS (Work Breakdown Structure) genoemd.

Opzich is hier niets mis mee zolang de werkzaamheden repeterend genoeg zijn om in te kunnen schatten of omdat in een eerder project dezelfde werkzaamheden al eens zijn gedaan. In de historische gegevens van projecten die in het verleden zijn gedaan wordt doorgaans informatie verzameld die de start van een nieuw project eenvoudiger kan maken. Denk hierbij aan de “lessons learned” en andere waardevolle informatie zoals de planning, budgetten en de RAID log. Helaas is deze informatie vaak niet aanwezig of niet makkelijk vindbaar aan de start van een nieuw project.

Zodra er een zekere mate van onzekerheid in de werkzaamheden zit wordt dit allemaal al lastiger. En dit komt vaker voor dan je denkt. Je bent dan al snel aangewezen op de meer senior projectleden om hier een uitspraak over te kunnen doen. Sommige projecten kunnen prima waterfall worden uitgevoerd en andere projecten kunnen beter op een Agile manier worden uitgevoerd en gemanaged. Hier komt Agile Project Management om de hoek kijken.

Agile Project Management

Agile Project Management is de combinatie van de Agile filosofie en de controle en kwaliteitsbewaking vanuit het traditioneel Project Management. Het vereist een basisfundament voor het project dat in een vroeg stadium moet worden goedgekeurd. Dit zorgt ervoor dat de business de scope, de fundamentele eigenschappen van de voorgestelde oplossing en manier van werken begrijpt. Dit alles voordat de ontwikkeling start.

Het duidelijk overeenkomen en accepteren van het fundament vanuit het gecombineerde perspectief van de business, de oplossing en het management verkleint de kans op verrassingen achteraf. Voor grote organisaties en organisaties met een complexe architectuur en/of governance standaarden, is het accepteren van het fundament zelfs essentieel.

Binnen Agile Project Management bestaat er ook een bredere set aan rollen dan binnen de meeste andere Agile methodieken. Hierdoor sluit dit beter aan binnen de meeste corporate omgevingen zonder in te leveren op kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn de business ambassadeur en ondersteunende rollen.

De business ambassadeur:
De business ambassadeur is een vertegenwoordiger, je raadt het al, vanuit de business die onderdeel is van het oplossing ontwikkelteam. Het wordt daarom ook niet alleen ontwikkelteam genoemd omdat het verder gaat dan dat.

Ondersteunende rollen:

De ondersteunende rollen bevinden zich zowel aan de technische als aan de business kant:

  • Technisch adviseur
  • Business adviseur
  • Workshop facilitator
  • Coach

Het uiteindelijke doel van Agile Project Management is:

Efficiënt werken, flexibel zijn en hierdoor resultaat leveren die van waarde is voor de klant.

Efficiëntie + flexibiliteit = (snel)resultaat

Wat is het verschil met Scrum?

Dan rest nog de vraag wat nu eigenlijk het verschil is tussen Agile Project Management en Scrum. Scrum is een framework (raamwerk) dat vaak wordt toegepast binnen het development process.

Agile Project Management gaat veel verder dan alleen de ontwikkeling. Het is het organiseren, het begeleiden, het aansturen, het uitvoeren, het controleren en bewaken, het opleveren en de nazorg van het complete project.